ТРЗ и ЛС / Пейрол

Ако имате добър счетоводител на място може да изберете нашите услугите по ТРЗ и ЛС / Пейрол. Тогава нашият екип изцяло ще поеме само дейността по отчитането, обработката и декларирането пред НАП, на трудовите ви договори от вашия Главен счетоводител, при това в пълна конфиденциалност.

 

По-детайлно това включва следните услуги и не само:

 • Изготвяне на трудови договори
 • Изготвяне на длъжностни характеристики
 • Изготвяне на граждански договори
 • Деклариране на обстоятелствата пред НАП – уведомления по чл. 62 от  КТ
 • Начисляване на заплати
 • Съставяне на разплащателни ведомости и фишове
 • Деклариране на обстоятелствата пред НАП – декл. 1 и 6 
 • Месечно изготвяне на платежни нареждания към НАП
 • Регистрация пред „Национална инспекция по труда”
 • Помощ при избор на фирма по трудова медицина
 • Изготвяне на служебни бележки, удостоверения и др.
 • Пълна отчетност, предоставяна в срок на вашият Главен Счетоводител

 

EUROTEAM