Екип

Оперативният екип се грижи за текущата обработка и счетоводното отчитане на първичната документация на клиентите.  Подготвя и подава всякакви декларации, удостоверения и писмени заявления пред институциите в срок.   В екипа работят  служители с висше образование, специалност „Счетоводство и контрол” притежаващи висок професионализъм и дългогодишен опит в областта на счетоводството на търговията и услугите, строителството, туризма, хотелиерството, селското стопанство, производството.

 

 

 

 

EUROTEAM