Обезпеченост

ИНФОРМАЦИОННА И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ:


За нормалното функциониране на дейността, ЕВРОТИМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД ползва и притежава лиценз за счетоводен софтуер, на “БИЗНЕС НАВИГАТОР” и “БИЗНЕС НАВИГАТОР – ЗАПЛАТИ”, лиценз за правно-информационните системи “АПИС 6“ и „ЕКСПЕРТИС 7”. Ползваме „РААБЕ” за  практическа и методологична помощ. 

 

 

 

EUROTEAM