Клиенти

Стриктната политика за защита интересите на лицата, които представляваме, не позволява публикуване на информация за нашите клиенти, които са уважавани компании, утвърдени в различни сфери на икономиката, като:

 

  • Търговия и услуги
  • Франчайзингови компании
  • Производство
  • Реклама
  • Строителство
  • Проектиране
  • Търговия с петролни продукти
  • Търговски представителства и клонове на чуждестранни компании
  • Туризъм и хотелиерство
  • Транспортни и спедиторски фирми

С някои от дружествата ни свързва сътрудничество от 1997 г., което е показател за нашия професионализъм и коректност.

 

EUROTEAM